گروه آتیه سازان دی موفق به دریافت گواهینامه ISO شد.
1395/08/07 کد خبر : 1000

 

در جلسه ممیزی برگزار شده از سوی شرکت BRS و پس از انجام فرآیند ممیزی در کلیه واحدهای گروه آتیه سازان دی، مهندس باقری سرممیز شرکت BRS در جلسه اختتامیه ممیزی صدور گواهینامه، از انطباق مطلوب فعالیت های گروه آتیه سازان با الزامات استاندارد ISO 9001:2015 خبر داد.
در این جلسه سید مصطفی صفوی، مدیرعامل گروه آتیه سازان دی ضمن تشکر از کلیه عوامل موثر بر این موفقیت بر ضرورت توجه به سیستم محوری و برنامه ریزی در انجام امور تاکید کرد.
علی جلائی، مدیر برنامه ریزی و کنترل راهبرد گروه آتیه سازان دی نیز ضمن تبریک بابت این موفقیت با اشاره به اینکه سیستم بسیار نوپا بوده و به تازگی شکل گرفته است، ضرورت اجرای آن را از کلیه همکاران خواستار شد.
گروه آتیه سازان دی در برنامه های آتی خود قصد دارد که به تناسب فعالیت های شرکت های زیرمجموعه اقدام به استقرار سیستم های مدیریتی مربوطه نماید. / پایان خبر