موفقیت گروه آتیه سازان دی در ممیزی مراقبتی سالیانه گواهینامه ISO 9001:2015
1396/11/15 کد خبر : 1006

 جلسه ممیزی مراقبتی سالیانه گواهینامه ISO 9001:2015 در تاریخ سوم بهمن 96 برگزار گردید و سرممیز شرکت BRS  پس از بررسی فرآیند ممیزی در کلیه واحدهای گروه آتیه سازان دی،در جلسه اختتامیه ممیزی تمدید گواهینامه، از انطباق مطلوب فعالیت های گروه آتیه سازان با الزامات استاندارد ISO 9001:2015 خبر داد و پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد سازمان ارائه نمود.
در این جلسه سید مصطفی صفوی، مدیرعامل گروه آتیه سازان دی ضمن تشکر از کلیه عوامل موثر بر این موفقیت بر ضرورت توجه به سیستم محوری و برنامه ریزی در انجام امور تاکید کرد.
شایان ذکر است گروه آتیه سازان دی از اولین شرکتهای گروه مالی دی است که موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2015 شده است. / پایان خبر