برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت آتیه سازان دی
1396/12/28 کد خبر : 1007

مجمع عادی سالیانه شرکت آتیه سازان دی برگزار شد.

جلسه مجمع عادی سالیانه گروه آتیه سازان دی به ریاست آقای داریوش بذری در روز چهارشنبه  1396/12/23 با حضور دکتر قربانی مدیرعامل،دکتر پورمظاهری عضو محترم هیات مدیره بانک وجمعی از معاونین وهیات مدیره شرکت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سید مصطفی صفوی مدیرعامل گروه آتیه سازان دی به ارائه گزارش از فعالیت و عملکرد شرکت وبرنامه های سال آتی شرکت پرداخت . در ادامه دکتر قربانی مدیرعامل بانک دی ضمن تقدیر وتشکر از کلیه همکاران با اشاره به شرایط اقتصادی نامطلوب در سال گذشته، با تاکید به پتانسیل بالای موجود شرکت برای گروه آتیه سازان دی آرزوی توفیق نمود.