جلسه کمیته عالی سرمایه گذاری با حضور مدیرعامل بانک دی
1397/08/06 کد خبر : 1009

 

 ارائه گزارش عملکرد گروه آتیه سازان دی در جلسه کمیته عالی سرمایه گذاری با حضور مدیرعامل بانک دی

 

 این نشست که در روز یکشنبه مورخ 15 مهر 1397 در سالن کنفرانس بانک دی برگزار گردید ، مدیرعامل گروه آتیه سازان دی  به همراه مدیران عامل شرکتهای گروه و معاونین با مدیرعامل بانک دی و نائب رییس هیات مدیره به همراه معاونین و مدیران پیرامون چشم انداز همکاری های مشترک ،  هم افزایی به بحث گفتگو پرداختند   .

در ابتدا سید مصطفی صفوی مدیرعامل گروه آتیه سازان دی گزارش مشروح و مصور از عملکرد یکساله گروه  ارائه نمود .در این گزارش به صورت کمی و کیفی اقدامات انجام شده در حوزه های منابع انسانی و پشتیبانی و  مالی همچنین فعالیتهای صورت گرفته در شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی و شرکت کیان گستر آتیه کیش مطرح گردید .

در ادامه مدیر عامل بانک دی ضمن قدردانی از گروه آتیه سازان دی ، با تاکید بر حفظ دستاوردها در مسیر موفقیت آمیز اجرای برنامه ها، با اشاره به اهمیت موضوع هم افزایی بانک و شرکت به نکاتی چند اشاره داشتند ،پس از بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات مدیر عامل گروه آتیه سازان دی توسط حاضرین جلسه و تصویب موارد جلسه به پایان رسید./ کد خبر 97-157