بروز رسانی درگاه اطلاع رسانی شرکت آتیه سازان دی
1401/08/15 کد خبر : 1010

 

درگاه اطلاع رسانی شرکت آتیه سازان دی بروز رسانی شد.

در این بروز رسانی تغییرات ذیل به وجود آمد:

1-سامانه نظام پیشنهادات

2- سامانه رسیدگی به شکایات

بارگذاری گردید .

روابط عمومی شرکت آتیه سازان دی