برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کیان گستر آتیه کیش
1401/09/16 کد خبر : 1011

 

به گزارش روابط عمومی گروه آتیه سازان دی، روز دوشنبه 14 آذر ۱۴۰۱ ساعت 11:30صبح مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کیان گستر آتیه کیش (منتهی به سال مالی 1401/06/31 )در سالن کنفرانس گروه آتیه سازان دی برگزار شد.