تامین نیروی انسانی

 

امروزه تامین نيروي انساني بعنوان متولي امر برنامه ريزي، سازماندهي،هدايت و رهبري، نظارت و كنترل نقش پراهميتي در پيشبرد اهداف متعالي هر سازمان ايفا مي كند. یکی از مهمترین دغدغه های سازمانهای دولتی وخصوصی تامین نیروی انسانی متعهد و آموزش دیده می باشد. شرکت آتیه سازان دی با بیش از 5 سال تجربه ارائه خدمات در زمینه تامین نیروی انسانی در مشاغل مختلف این توانائی را دارد که افراد کارآمد با توانائی مناسب و آموزش دیده در زمینه های مختلف را در اختیار سازمان ها و شرکت های دولتی و غیردولتی قرار دهد.توجه خاص به تامین نیروی  انساني به عنوان سرمايه هاي اصلي خانواده شرکت اعم از نيروي انساني استخدامی و پیمانی و گسترش آموزش به منظور ارتقاء سطح مهارت ،دانش و توانمندي كليه نیروها دربخش تامین نیروی انساني و همچنین حفظ و رعايت كرامات انساني، ارج نهادن به تلاش انسانها و توسعه روحيه مشاركت وارایه آموزشهای لازم به افراد ، سرلوحه برنامه هاي ما در بخش تامین نیروی  انساني می باشد.
  لذا براي انجام اين امور مهم برنامه ريزي کاملي با توجه به انتظارات و ظرفيت هاي موجود انجام و بر اين اساس نسبت به طراحي و تدوين نقشه راه شرکت با لحاظ بيانيه ماموريت، چشم انداز، ارزش ها اقدام گرديده است که در حال حاضر با کوشش مجموعه مديران و کارکنان برنامه هاي تنظيمي در حال اجرا مي باشد که ماحصل آن گسترش وتنوع سازي خدمات شرکت، اصلاح ساختار سازماني، اجراي سيستم مديريت کيفيت واخذ گوهينامه ISO9001:2015  و تعيين خط مشي کيفيت در اين بخش، راه اندازي وب سايت شرکت به نشاني : www.asday.co ، برگزاري دوره هاي آموزشي براي پرسنل شاغل شرکت در بانک، ايجاد امکان پرداخت تسهيلات به پرسنل، ايجاد نظام پرداخت حمايتي و انگيزشي براي پرسنل و... مي باشد.
با عنايت خداوند متعال و کوشش مستمر اين شرکت مصمم مي باشد تا همچنان با تداوم برنامه هاي اثربخش و گسترش فعاليت ها و خدمات خويش ترتيبي اتخاذ نمايد که موجبات رضايت ذينفعان اصلي شرکت از هر نظر تامين گردد.