تاریخچه

 

گروه آتیه سازان دی با قریب به 600 نفر پرسنل متشکل از دو شرکت زیر مجموعه مشغول به فعالیت می باشد. شرکت های کیان گستر آتیه کیش که در زمینه بازرگانی فعالیت داشته و شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی که با زمینه فعالیت های عمرانی و تجهیز شعب بانک ایفای نقش می نماید.
دپارتمان راهبری خودپرداز نیز به عنوان دیگر زیرمجموعه گروه آتیه سازان دی در زمینه پرستاری و پولرسانی خودپردازهای بانک دی نقشی حساس و بی بدیل دارد و همچنین دپارتمان نیروی انسانی در زمینه تامین نیروی انسانی مشغول فعالیت می باشد.