تاریخچه

 

گروه آتیه سازان دی از جمله شرکت های گروه مالی دی می باشد که با قریب به 400 نفر پرسنل متشکل از دو شرکت و دو دپارتمان به انجام فعالیت می پردازد. شرکت های کیان گستر آتیه کیش که در زمینه بازرگانی فعالیت داشته و شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی که با زمینه فعالیت های عمرانی و تجهیز شعب بانک ایفای نقش می نماید.
دپارتمان راهبری خودپرداز نیز به عنوان دیگر زیرمجموعه گروه آتیه سازان دی در زمینه پرستاری و پولرسانی خودپردازهای بانک دی نقشی حساس و بی بدیل دارد و همچنین دپارتمان نیروی انسانی در زمینه تامین نیروی انسانی مشغول فعالیت می باشد.