بازدید ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بانک دی از گروه آتیه سازان دی
1396/10/06 کد خبر : 1004

 

دکتر محمدرضا قربانی مدیر عامل بانک دی به همراه دکتر رضا سهم دینی ریاست هیئت مدیره بانک دی در روز سه شنبه مورخ 5 دی ماه 1396 از گروه آتیه سازان دی بازدید به عمل آوردند. در این جلسه که با حضور معاونین اعتبارات، مالی و سرمایه گذاری و امور شرکت ها، مدیر کل حراست و مدیران گروه آتیه سازان دی برگزار گردید. سید مصطفی صفوی به ارائه گزارشی از فعالیتهای گروه پرداخت سپس دکتر قربانی با اشاره به لزوم استقلال شرکت ها در انجام فعالیت ها از وضعیت برنامه‌های آتی گروه ابراز رضایت نموده است. قربانی افزود بانک دی به رغم وجود تمامی مشکلات در راه حمایت مالی از شرکتهای گروه از شرکت هایی که با ارائه برنامه مدون و منطقی و کارشناسی شده درخواست منابع مالی از بانک داشته باشند حمایت می‌نمایند دکتر قربانی در ادامه بر ضرورت توجه به هم افزایی کلیه شرکت‌های گروه مالی دی تاکید کردند.